DE PALEN

WESTERWIJTWEERD

Adres

De Palen
Palenweg 3
9993 TM Westerwijtwerd

Is de molen te bezoeken?
Ja, op afspraak

Molenaar

Egbert Reining

depalen@degroningerpoldermolens.nl

Gegevens

Bouwjaar: 1882
Aandrijving: Wind
Type: 8-kante grondzeiler
Functie: poldermolen

lees meer over deze molen op:

groningermolens.nl

molens.nl

allemolens.nl

Gegevens

Lengte gevlucht
16,20 m

Vijzel
staal

Capaciteit
7m3/m

GESCHIEDENIS

De molen bemaalde het waterschap De Palen (groot 118 ha.), welke in 1971 opging in het waterschap Hunsingo. De molen werd in 1876 gebouwd door H. Klippus, aannemer te Bedum.
Vanwege de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl in 1882 werd de molen naar de huidige lokatie verplaatst.
In 1951 werd in de molen een electromotor van 7 pk als hulpaandrijving voor de bemaling geplaatst.
In 1954 gingen stemmen op om de molen af te breken; er werd zelfs in 1964 een sloopvergunning verleend, maar tot afbraak kwam het (gelukkig) niet. Op 1 januari 1971 werd het waterschap De Palen opgeheven en werd de molen eigendom waterschap Hunsingo. Later werd de molen eigendom van de Molenstichting Hunsingo.
In de jaren 1991/92 werd de molen na een stilstand van ruim veertig jaar geheel maalvaardig gerestaureerd.
Sinds de ruilverkaveling Stedum-Loppersum fungeert de molen als reservegemaal.

De gietijzeren bovenas is van onbekende makelij. De gegevens staan ook niet onder de vulstukken. Martin E. van Doornik uit Westernieland heeft van deze as een tekening gemaakt welke nooit is gepubliceerd.

Een foto van de molen in de sneeuw,  winter 1970.

DE MOLENAAR

Naam: Egbert Reining
Geboortejaar: 1997

Molenaar op De Palen sinds 2017

In het dagelijkse leven: volgt opleiding timmerman

Wie is Egbert Reining?

Ik ben Egbert Reining. Ik ben geboren op 11 november 1997. Ik kom uit Kantens. Ik ben bezig met de opleiding timmerman in de bouw op het Alfa-college in Groningen. Mijn doel is restauratiewerk te doen.

Wanneer en hoe is je liefde voor molens ontstaan?

Mijn liefde voor molens is al vroeg in mijn leven begonnen. Mijn oud-oom Tiemen de Jonge was molenaar in Middelstum op De Hoop (koren- en pelmolen). Die had het draaien van zijn vader Mense geleerd. Mense de Jonge was molenaarsknecht op een korenmolen in de tijd dat die nog gebruikt werden voor boeren en bakkers. Mijn oud-oom bouwde in zijn vrije tijd tuinmolens om te verkopen. Mijn oma kocht een van die molens voor de 50ste verjaardag van mijn opa in 1999. Elke keer als ik bij mijn oma en opa was zag ik die molen. Waarschijnlijk fascineerde me het bewegen van de wieken zo, dat ik liefde kreeg voor molens. Oma nam me vaak mee achter op de fiets naar de molen in Middelstum. Ze vertelde me later dat ik (zodra ik de wieken zag) direct naar de molen wou. Mijn opa overleed helaas in 2001, maar de tuinmolen bleef staan. Daar kwam in 2002 verandering in, doordat de molen wat rotte plekken kreeg, waardoor hij opgeknapt moest worden. De molen kreeg toen tijdelijk een plek in de molen van Middelstum. Helaas kwam er in 2006 voor de molen van Middelstum ook een eind aan het draaien: de molen was toe aan groot onderhoud. Uiteindelijk is nog geprobeerd tot 2008 te draaien, maar toen is de vang (rem) er voorgoed op gegaan en heeft mijn oud-oom besloten te stoppen als molenaar van De Hoop.

Wat heb je met molens?

Ik woonde in die tijd aan de zuidkant van Kantens. Samen met mijn oma ging ik vaak op de fiets langs veel molens in Noord-Groningen. In 2007 zijn mijn ouders, mijn zusje en ik naar de noordkant van Kantens verhuisd, waar we vlak bij molen de Grote Geert (koren- en pelmolen) kwamen te wonen. En, zoals dat bij elke verhuizing gaat, werd de vraag gesteld wie welke kamer krijgt. Ik wist het wel: ik wilde de kamer met uitzicht op de molen. Als molenaar Gerard Werkman de wieken liet draaien, zat ik vaak achter het raam te kijken naar hoe de molen draaide. Want ik mocht er niet naartoe, omdat er een drukke weg tussen ons huis en de molen lag.

Na veel zeuren mocht ik eindelijk naar de Grote Geert. Daar leerde ik pas echt wat een molen is. Ik genoot van het zijn op de molen. Ik kan dus wel zeggen dat de Grote Geert in Kantens het echte begin van mijn passie voor molens is geweest .

Ik kreeg folders en ansichtkaarten van Gerard die uiteraard in een plakboek moesten worden geplakt. En, wat is een molengek zonder eigen molen?! Ook ik bouwde dus mijn eigen molen die ik geregeld liet draaien. Later heb ik nog een molen van mijn oud-oom gekregen. Ik heb die molen De Klomp genoemd. Ik heb die molen nog steeds.

Hoe ging het verder?

In 2010 ging ik naar de middelbare school in Uithuizen, het Hogeland College. Ik fietste altijd op donderdag naar de Windlust (korenmolen, voorheen ook pelmolen) in Zandeweer en op zaterdag ging ik vaak naar de Eva (koren- en pelmolen) in Usquert.

De fietstochtjes gingen ook gewoon door. Zo kwamen we in dat zelfde jaar in Onderdendam op de Hunsingo (korenmolen, tevens restaurant) terecht, op de molen van molenaar Jan Knegt. En wat bleek? Deze molen draaide op zondag. Jan zei: “Kom maar langs als het je wat lijkt”. Dus ging ik elke zondag trouw naar Onderdendam. In 2011 nam hij me mee naar poldermolen de Zilvermeeuw in Onderdendam. Deze molen was gerestaureerd, maar kon alleen draaien als er nog van alles aan zou gebeuren. Ik wist één ding zeker, namelijk dat ik heel graag molenaar op de Zilvermeeuw wilde worden. Ik leerde steeds meer bij Jan: over het weer, geluiden herkennen, bezoek rondleiden en de molen draaiklaar maken.

Wanneer ben je molenaar geworden?

In 2013 werd ik 16 en dan mag je met de opleiding beginnen. Dit mocht helaas niet van mijn ouders, omdat die de school vóór wilden laten gaan. De hele tijd dat ik rondliep op de molens wou ik het steeds meer. In 2014 zijn Jan Knegt en ik begonnen op De Palen om de molen elke week te laten draaien tot er zich een molenaar meldde. Dat was Arnold Wierenga. Toen ik in 2015 eindelijk 18 werd, lag er een envelop met inhoud met de tekst ‘Doe er maar wat leuks van. Geen regels’. Ik wist toen meteen wat ik ermee zou doen: molenaar worden!

Mijn opleiding heb ik gevolgd bij molenaar Derk Jan Tinga in Pieterburen op De Vier Winden (koren- en pelmolen). Ik heb de opleiding in anderhalf jaar afgerond en ben geslaagd voor het molenaarsexamen.

Op welke molen draai je?

Ik heb uiteindelijk drie molens uitgekozen om mee te draaien: poldermolen De Zilvermeeuw te Onderdendam, korenmolen Hunsingo (ook te Onderdendam) en poldermolen De Palen in Westerwijtwerd. De Zilvermeeuw en De Palen zijn eigendom van Stichting De Groninger Poldermolens.

 

Heb je nog een opmerking tot slot?

Ja, ik zie de mensen graag een keer langskomen op een of meer van de molens! Dat kan in ieder geval op Nationale Molendag (2e weekend mei), tijdens het Groninger molenweekend (2e weekend juni) en op Open Monumentendag (2e weekend september).