DE PALEN

WESTERWIJTWEERD

Adres

De Palen
Palenweg 3
9993 TM Westerwijtwerd

Is de molen te bezoeken?
Ja, op afspraak

Molenaar

Wouter Bakker
06-17569866
depalen@degroningerpoldermolens.nl

Gegevens

Bouwjaar: 1882
Aandrijving: Wind
Type: 8-kante grondzeiler
Functie: poldermolen

Gegevens

Lengte gevlucht
16,20 m

Vijzel
staal

Capaciteit
7m3/m

GESCHIEDENIS

De molen bemaalde het waterschap De Palen (groot 118 ha.), welke in 1971 opging in het waterschap Hunsingo. De molen werd in 1876 gebouwd door H. Klippus, aannemer te Bedum.
Vanwege de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl in 1882 werd de molen naar de huidige lokatie verplaatst.
In 1951 werd in de molen een electromotor van 7 pk als hulpaandrijving voor de bemaling geplaatst.
In 1954 gingen stemmen op om de molen af te breken; er werd zelfs in 1964 een sloopvergunning verleend, maar tot afbraak kwam het (gelukkig) niet. Op 1 januari 1971 werd het waterschap De Palen opgeheven en werd de molen eigendom waterschap Hunsingo. Later werd de molen eigendom van de Molenstichting Hunsingo.
In de jaren 1991/92 werd de molen na een stilstand van ruim veertig jaar geheel maalvaardig gerestaureerd.
Sinds de ruilverkaveling Stedum-Loppersum fungeert de molen als reservegemaal.

De gietijzeren bovenas is van onbekende makelij. De gegevens staan ook niet onder de vulstukken. Martin E. van Doornik uit Westernieland heeft van deze as een tekening gemaakt welke nooit is gepubliceerd.

Een foto van de molen in de sneeuw,  winter 1970.