MEERVOGEL

HOEKSMEER

Adres

De Meervogel
Hoeksmeersterweg 10
9918 TA Hoeksmeer

Openingstijden
In het algemeen elke zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur

Molenaars
Wieke Duinmeijer
Wim Hofkamp

Contact
06-2189560
demeervogel@degroningerpoldermolens.nl

Gegevens

Bouwjaar: 1801
Aandrijving: Wind
Type: achtkante grondzeiler
Functie: poldermolen
Lengte gevlucht: 20,00 m
Vijzel: houten vijzel
Capaciteit:ca. 23m3/m

 

MEER INFORMATIE

GESCHIEDENIS / ALGEMEEN / VERHALEN

De aan de Oude Wijmers gebouwde molen bemaalde het waterschap Hoeksmeersterpolder (groot 589 ha) op de Oude Wijmers. Beide roeden zijn sinds 1908 voorzien van zelfzwichting en sinds 1941 met van Bussel stroomlijnneuzen en remkleppen.

Oorspronkelijk stonden niet ver van elkaar twee molens. Het mulderhuis, tussen de twee molens, was een dubbelhuis, de polder had dus twee molenaars in dienst. In 1913 werd de oostelijke molen afgebroken en kreeg de westelijke molen een locomobiel als hulpbemaling, welke in 1938 werd vervangen door een dieselmotor van 75 pk. In 1943 wegens brandstofgebrek is deze weer vervangen door een electromotor. In feite was de westelijke molen niet meer in gebruik voor de bemaling met windkracht.

Voor deze molen werd in 1907 een Pot-binnenroede besteld nr. 2079 met een lengte van 20,00 m. en in 1941 een Pot-buitenroede nr. 2798 met een lengte van 19,90 m. Nadat de oude mechanische bemaling in 1958 vervangen was door een nieuw gemaal met schroefpompen, werd in de jaren 1962 tot 1966 de molen maalvaardig gerestaureerd en officieel in 1967 als reservegemaal weer in gebruik genomen. De bemalingscapaciteit is ongeveer 30 m3 per minuut.

Omdat er een poos geen vaste molenaar meer aanwezig was en de bemaling van het gebied verder geautomatiseerd werd, raakte de molen omstreeks 1980 opnieuw in verval. De molen leek toen rijp voor de sloop. Het restauratieplan binnen de ruilverkaveling ‘Stedum-Loppersum’ betekende dat de molen, als waterschappelijk erfgoed, toch nog voor het nageslacht bewaard kon blijven. De restauratie werd uitgevoerd door de fa. Doornbosch uit Adorp. De molen kreeg naast nieuwe roeden (1 gebruikte), ook een nieuwe kap en rietdek en bovendien een nieuwe houten vijzel. Het wiekenkruis werd weer uitgerust met de zogenaamde zelfzwichting, dat wil zeggen dat het automatisch reageert op wisselingen in de windkracht. Dit systeem is kenmerkend voor veel Groninger molens.

Op 7 juni 1990 is de geheel gerestaureerde molen opnieuw in bedrijf gesteld, en is sindsdien weer volledig maalvaardig. Regelmatig bedienen twee vrijwillige molenaars de molen, welke eventueel ook ingezet kan worden voor noodbemaling. Het bemalingsgebied omvat onder meer het prachtige vogelrustgebied in Hoeksmeer.

BEELD

DE MOLENAARS

Naam: Wim Hofkamp (rechts)
Molenaar sinds: 2005

Naam: Wieke Duinmeijer
Molenaar sinds: 2018