De stichting

Lees hier alles over onze stichting, de jaarplannen en ons bestuur.

De stichting

Stichting De Groninger Poldermolens (SDGP) is op 29 oktober 2015 opgericht. Zij is de rechtsopvolger van de gefuseerde molenstichtingen Fivelingo, Hunsingo e.o. en Westerkwartier e.o., die per dezelfde datum zijn opgeheven.

Stichting de Groninger Poldermolens is eigenaar van 17 poldermolens en 1 korenmolen.

Onze molens staan (merendeels) in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest, gevestigd te Groningen. Stichting De Groninger Poldermolens beschouwt zich als beheerder van het erfgoed (poldermolens) van waterschap Noorderzijlvest.

Onze missie

Het in stand en in werkende staat houden van al onze molens door onderhoud en restauratie, door ze als maalwerktuig ter beschikking te stellen aan vrijwillige molenaars (draai- en maalvaardig houden) en aan molenaars in opleiding en door ze open te stellen voor het publiek.

Het in stand en in werkende staat houden van al onze molens door onderhoud en restauratie, door ze als maalwerktuig ter beschikking te stellen aan vrijwillige molenaars (draai- en maalvaardig houden) en aan molenaars in opleiding en door ze open te stellen voor het publiek.

Onderhoud

Benieuwd wat we afgelopen jaar hebben uitgevoerd qua onderhoud aan onze molens?
Lees hier alles over in het onderhoudsdocument.

Bestuur

J. Oomkes

voorzitter

W.G. Huisman

secretaris

S.J. Haan
penningmeester

R.P. Meijer
lid

B. Wiersema

    lid namens      Dagelijks Bestuur

Waterschap Noorderzijlvest

S. Hilhorst

lid namens Algemeen Bestuur

Waterschap Noorderzijlvest

Adviseurs

Anne Wieringa

adviseur molens

Gerard Zeemans
adviseur woningen

Yvonne Vreugdenhil en Nikki Riepma

Kantoor Vreugdenhil
financieel adviseurs