KONINGSLAAGTE

ZUIDWOLDE

Adres

Koningslaagte
Wolddijk 91
9785 TC Zuidwolde

Is de molen te bezoeken?
Ja, op afspraak 

Molenaars

Hendrik Jan & Mieke Berghuis
050-3061677
koningslaagte@degroningerpoldermolens.nl

Gegevens

Bouwjaar: 1878
Aandrijving: Wind
Type: 8-kante grondzeiler
Functie: poldermolen

Lengte gevlucht: 22,00 m

Vijzels
Stalen vijzel in gemetselde schroefbak, stalen vijzelwiel met houten kammen

Capaciteit
ca. 22m3/m

GESCHIEDENIS

Poldermolen Koningslaagte is een rietgedekte achtkante grondzeiler op veldmuren, waarvan de kap is met riet gedekt. Eerst had één roede zelfzwichting, sinds 1928 zit dit systeem op beide roeden. De vlucht bedraagt 22 meter. De molen had een schroef en bemaalde de polder Koningslaagte (381 ha), opgericht in 1877. De molen is gebouwd in 1878 door H.E. Hangelbroek en P. van der Heide voor 3487 gulden. De molen is gebouwd uit onderdelen van twee vervallen poldermolens onder Leek, aangekocht voor 900 euro.

Eigenaars zijn geweest: waterschap Koningslaagte (392 ha), sinds 1 mei 1968 waterschap Hunsingo, daarna Molenstichting Hunsingo en Omstreken. Molenaars waren de laatste jaren H.A. Rienks, watermolenaar van 1 mei 1952 tot en met 1 jan 1964, en zijn vrouw G. Rienks-Nieboer, watermolenaar van 1 januari 1964 tot de opheffing van de bemalingsfunctie. Zoals in de notulen staat: “en het bleef hetzelfde- anders hielp zij hem en nu helpt hij haar”.

Na roebreuk in 1919 werd eerst besloten tot aanschaf van een locomobiel, vervolgens tot aanschaf van een elektromotor en vervolgens tot herstel van de molen. De gebroken roede werd vervangen door een roede van een molen uit de Oudenzijlsterpolder. In november 1933 werd één roede voorzien van stroomlijnneuzen en remkleppen. De molen is gerestaureerd in 1955 door Chr. Bremer uit Adorp voor 12.908 gulden. In 1961 kreeg de molen een nieuwe stalen schroef. In 1967 is hij opnieuw hersteld, door Bremer voor 29.971 gulden. De molen verloor in november 1969 zijn oorspronkelijke bemalingsfunctie.

In 1984/1985 is de molen gerestaureerd door de fa. Dunning voor 92.000 gulden, en kreeg hij onder andere een nieuw gevlucht met van Bussel-neuzen. In 2000 is de oorspronkelijke elektrische aandrijving van de kruilier weer aangebracht. Deze aandrijving was rond 1980 verwijderd en overgebracht naar de Krimstermolen. Tijdens een storm op 26 februari 2002 liep de molen ernstige schade op. In 2003 is deze hersteld door molenmaker Dunning.

BEELD

Film

Kinderen van het molenaarsechtpaar Berghuis